top of page

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 2: Menu (Phần 2)

2.4 In (Print)

Lệnh “Print” được dùng để in ra file bạn đang thực hiện.

2.5 Scan ảnh (Obtain Scan Images)

Lệnh “Scan Images” được dùng để lấy hình ảnh từ máy scan. Phần mềm sẽ yêu cầu chọn máy scan. Khi đã chọn máy scan phù hợp, bạn có thể chèn ảnh vào file đang làm việc.

2.6 Thông số hệ thống (System Parameter)

System Parameter dùng để cấu hình phần mềm, biểu tượng trên thanh công cụ là

Người dùng có thể thay đổi cài đặt mặc định, chọn ngôn ngữ... Một hộp thoại sẽ xuất hiện và bạn có thể cài đặt đơn vị, màu hiển thị, thông số về không gian làm việc, khoảng thời gian tự động lưu file...

Hình 2-4: Thông số chung

2.6.1 Thông số chung (General)

Mục “General” được dùng để cấu hình các thông số chung (Hình 2-5).

“Unit Type”: Chọn đơn vị là milimét hoặc inch.

“Paste X”“Paste Y”: Di chuyển tương quan với đối tượng ban đầu khi sao chép.

“Grid”: Bật hoặc tắt lưới

“Grid Space”: Điều chỉnh khoảng cách giữa các ô lưới

Enable Mark Mutex (EZCAD2MUTEX_MARKING)”: Tùy chọn này được dùng để đoòng bọ phần mềm EzCad với phầm mềm của bên thứ 3. Nếu chọn, phần mềm EzCad sẽ tạo mộ đối tượng với tên “EZCAD2MUTEX_MARKING”. Lệnh khắc được thực hiện cho đến khi nhận được tín hiệu “signaled” từ chương trình khác. Sau khi khắc xong, “mutex” sẽ chuyển sang trạng thại không nhận tín hiệu “nonsignaled”.

“Execute when EzCad starts”: File chọn trong mục này sẽ được thực thi khi phần mềm khởi động.

“Execute when EzCad starts”: File chọn trong mục này sẽ được thực thi khi tắt phần mềm.

Input IO mask: người dùng chọn cổng IO. Ví dụ, nếu bạn muốn dùng IO 0,1,2,3 bạn có thể chọn 0,1,2,3.

Input IO mask: người dùng chọn cổng IO. Ví dụ, nếu bạn muốn dùng IO 0,1, bạn có thể chọn 0,1.


68 views0 comments

Comments


bottom of page