top of page
  • Writer's picturemaycatlaser.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 4: Bitmap

Trong chương này sẽ hướng dẫn bạn cách import hình ảnh bitmap vào phần mềm EzCad 2. Chỉnh sửa một vài thông số của ảnh Bitmap.Tiếp theo: Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 5: Modify

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page