top of page

Phần mềm cắt khắc laser thông dụng - Link tải trực tiếp - MAYCATLASER.VN

NOVATECH VIET NAM xin gửi tới các bạn một số phần mềm phổ biến dành cho máy cắt khắc laser như Trocen, LaserCAD, Ruida RdWords...

1. Leetro MPC6585: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

2. Phần Mềm chỉnh sửa ảnh đẹp, cho khắc laser

3. Trocen - Phần mềm LaserCAD V7.98.20 Cho bộ điều khiển AWC 708

4. Trocen - Phần mềm TROCEN CCD V (2.0.37)(190314 Phiên Bản)

5. AWCTool V13 (Đồng Bộ Thời Gian)

6. Trocen AWC708C Lite: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

7. Trocen AWC708C Plus: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

8. Trocen AWC708C CCD: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

9. AWC708 LITE Firmware (Nâng cấp firmware)

10. AWC708 PLUS Firmware (Nâng cấp firmware)

Driver Ruida (Driver điều khiển)

1. Phần mềm RDWorks V8.01.34 (Multi-Ngôn Ngữ, RDC6445G…)

2. Phần mềm RdVisionWorksSetup1.00.50 (Máy ảnh Canon)

3. Phần mềm RDVisionSetup-V2.00.07 (CCD)

4. Phần mềm MetalCut-V1.00.16

5. Ruida RDC6445G - Hướng dẫn sử dụng

6. Ruida RDC6442G/S - Hướng dẫn sử dụng

7. Ruida RDC5121 - Hướng dẫn sử dụng

8. Ruida RDC6332G - Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

9. Ruida RDLC320-A - Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

10. Hệ Thống Cắt LFS-PM-T43 - Hướng dẫn sử dụng

11. Ruida RD-WIFI - Hướng dẫn sử dụng

12. Ruida Trình Điều Khiển USB

Leetro Điều Khiển

1. Leetro MPC6585Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Moshi Điều Khiển

LIHUIYU Điều Khiển

Ứng dụng khắc laser fiber, UV, CO2 GALVO EZCAD

Ezcad 2.14.9

304 views0 comments

Komentarai


bottom of page