top of page
Khay thử xét nghiệm máu ẩn trong phân mèo

Khay thử xét nghiệm máu ẩn trong phân mèo

Khay thử Ringbio Feline Fecal Occult Blood Rapid Test Kit là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dùng để định tính phát hiện máu ẩn trong phân mèo.

 

CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

 

Thông tin cơ bản

Máu ẩn trong phân có thể chỉ ra ung thư ruột kết hoặc polyp ở đại tràng hoặc trực tràng - mặc dù không phải tất cả các bệnh ung thư hoặc polyp đều chảy máu. Thông thường, máu ẩn được truyền với số lượng nhỏ đến mức chỉ có thể được phát hiện thông qua các hóa chất được sử dụng trong xét nghiệm máu ẩn trong phân.

 

Giới thiệu bộ xét nghiệm nhanh máu ẩn trong phân

- Sử dụng được ngay

- Không yêu cầu thiết bị

- Đọc kết quả trong vòng 15 phút

 

Thành phần của bộ xét nghiệm nhanh máu ẩn trong phân

1. Khay thử: 15

2. Ống đệm chiết: 15

3. Pipet nhựa: 15

4. HDSD: 1

bottom of page