top of page
Nguồn điện máy cắt khắc laser CO2 80W 90W 100W 120W

Nguồn điện máy cắt khắc laser CO2 80W 90W 100W 120W

Nguồn cấp điện cho các ống phóng laser CO2 80W 90W 100W 120W

 

Kích thước: 238 x 195 x 97cm

bottom of page