top of page
Nguồn laser Huray Olive-532-15

Nguồn laser Huray Olive-532-15

Nguồn Laser Olive-532-15 hoạt động ở tốc độ pico giây là một sản phẩm có tỷ lệ hiệu suất trên giá thành cao. Nó được phát triển bởi Huaray và Attodyne. Với hạt nhân laser thương hiệu riêng, chi phí mua và bảo trì giảm 50%. Độ ổn định nguồn dưới 3% rms, có thể cung cấp đầu ra xanh ổn định với độ rộng xung ngắn (<10ps). Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng một cách cụ thể.

bottom of page