top of page
Que thử nước tiểu thú y Vecheck

Que thử nước tiểu thú y Vecheck

Que thử nước tiểu thú y Vechek là que nhựa được phủ lên các vùng thuốc thử. Xét nghiệm được dùng để phát hiện đính và bán định lượng một hoặc nhiều chất phân tích sau trong nước tiểu động vật: Ascorbic acid, Glucose, Bilirubin, Ketone (Acetoacetic acid), Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Creatinine, Microalbumin, Calcium và Leukocytes. Que thử nước tiểu chỉ sử dụng 1 lần.

 

CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

 

Tính năng

Tùy chọn đọc kết quả bằng mắt thường hoặc với máy phân tích

Phân biệt kết quả rõ ràng giữa các cấp độ màu khác nhau

Bảng màu chất lượng cao giúp diễn giải kết quả dễ dàng

Khả năng chống nhiếu axit ascorbic tốt

Kết quả ổn định, ít biến thể

 

Thông số kỹ thuật

Nguyên lý: xét nghiệm sinh hóa

Mẫu phẩm: Nước tiểu

Đóng gói: 100 que

Dạng: Que thử

Thời gian đọc kết quả: 30-120 giây

Nhiệt độ bảo quản: 2-30ºC

bottom of page